TERAS EVLER BALAT / NİLÜFER / BURSA
KVKK AYDINLATMA METNİ - BALAT TERAS EVLER KAT MALİKLERİ VE SİTE SAKİNLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR

BALAT TERAS EVLER KAT MALİKLERİ VE SİTE SAKİNLERİ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ‘’KVKK’’ uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında; Balat Mh. Faruk Baykal Cd. N:15 Nilüfer / BURSA adresinde mukim, Balat Teras Evler Yöneticiliği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz kanun ve aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Tüm bunlara göre kişisel verileriniz site yönetimimizce; yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir. Sitemiz içerisindeki tüm blok giriş kapıları, dış cepheleri, sosyal tesis, otopark, güvenlik kulübesi ile bahçe alanında bulunan toplam 58 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla; site güvenliğinin sağlanması amacıyla 20 gün süre ile saklanmak üzere görüntü kaydı alınmakta ve kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmekte, kat malikleri ile sitemiz sakinleri ve aile fertlerinin ad-soyad, TC kimlik numarası, imza, açık adres ve iletişim bilgileri, meslekleri ( cep telefonu, işyeri sabit numarası ) ile araç plaka bilgileri, site düzeninin sağlanması, giriş-çıkışların denetlenmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, genel gider/aidat takibi, genel kurul ve yönetim kurulu faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz; kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yönetim tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlar, diğer site sakinleri ile avukatlara aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz;ilgili kişinin kendisinden, matbu formlar, site içerisinde kapalı devre kurulu kamera sistemi ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde  yazılı veya elektronik olarak fiziki ve/veya dijital ortamlardan toplanabilecektir.

 

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi gereğince aşağıda belirtilenler kapsamında işlenebilmektedir.

 

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

4. KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesinde belirtilen haklarınızı; ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’’ göre yönetimimizin yukarıda belirtilen adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurarak kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu talepler 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlanacaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yönetimimiz; başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

                              

                                                                                                             BALAT TERAS EVLER YÖNETİCİLİĞİ

YORUMLAR
Rumuz (Görünmesini istediğiniz isim)

Yorumunuz

(Yorumlarınız sistem yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
TERAS EVLER BALAT
BALAT MAH. FARUK BAYKAL CD. NO:15 NİLÜFER/BURSA / NİLÜFER / BURSA
Bu içerik 391 kez görüntülenmiştir.
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.