TERAS EVLER BALAT / NİLÜFER / BURSA
KVKK AYDINLATMA METNİ - BALAT TERAS EVLER SİTESİ MİSAFİRLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR

BALAT TERAS EVLER SİTESİ MİSAFİRLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ‘’KVKK’’ uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında; Balat Mh. Faruk Baykal Cd. N:15 Nilüfer / BURSA adresinde mukim, “Balat Teras Evler Sitesi Yöneticiliği” tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz kanun ve aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem veriyoruz. Bu nedenle işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Tüm bunlara göre kişisel verileriniz site yönetimimizce; yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir. Sitemiz yönetimi tarafından siteye misafir olarak giriş yapan kişilerin ad-soyad, imza, cep telefonu numarası, araç plaka bilgileri ile görüntü kaydı site düzeninin sağlanması, giriş-çıkışların denetlenmesi, fiziki mekan güvenliğinin temini ve gerekli durumlarda misafirlere ulaşılabilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yönetim tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ilgili kişinin kendisinden yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yazılı ve elektronik olarak toplanarak fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi gereğince aşağıda belirtilenler kapsamında işlenebilmektedir.

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

4. KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesinde belirtilen haklarınızı; ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’’ göre yönetimimizin yukarıda belirtilen adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurarak kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu talepler 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlanacaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yönetimimiz; başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.     

                                                                                                   BALAT TERAS EVLER SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

 

YORUMLAR
Rumuz (Görünmesini istediğiniz isim)

Yorumunuz

(Yorumlarınız sistem yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
TERAS EVLER BALAT
BALAT MAH. FARUK BAYKAL CD. NO:15 NİLÜFER/BURSA / NİLÜFER / BURSA
Bu içerik 389 kez görüntülenmiştir.
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.